Enterprise
StorageReview-Lenovo-ThinkServer-RD630-Drive-Bays ปรับองค์กรสู่โลกยุคดิจิตอล ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลแห่งยุค “Lenovo Storage”

ธุรกิจ SMB ในปัจจุบันเป็นกลุ่มธุรกิจที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ ซึ่งวันนี้ SMB ส่วนใหญ่เริ่มมีการวางระบบห้องดาต้าเซ็นเตอร์ใช้กันมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยในด้านของการดูแลจัดการระบบไอทีในองค์กรให้เป็นสัดส่วนมากกว่าในอดีต นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความต้องการใช้ข้อมูลที่หลากหลายทั้งแบบ Structured Data (ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างชัดเจน) และแบบ Unstructured Data ที่กล่าวไปในข้างต้น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายในแต่ละวัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ระบบสตอเรจแบบเดิม (เป็นฮาร์ดดิสก์ที่ติดมากับเครื่อง) ไม่เพียงพอที่จะรองรับข้อมูลและการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นได้ ต้องยอมรับกันว่าข้อมูล เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรในทุกขนาดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ในลักษณะที่ Unstructured Data เป็นข้อมูลแบบที่ไม่ได้มีโครงสร้างในการจัดเก็บ ได้ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลภาพ, ข้อมูลโซลเชียล และอื่นๆ ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตอบสนองการ เพิ่มขึ้นของข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Lenovo ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาโซลูชั่นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือกลาง (SMB) แม้กระทั่งองค์กรในระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ ครบเครื่องเรื่อง “สตอเรจ” ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว Lenovo ได้พัฒนาสตอเรจในหลากหลายรุ่น ที่สามารถรองรับกับความต้องการขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลแบบ Data Tiering, การทำ Thin Provisioning, มีฟังก์ชัน […]

x3950_EBC ใช้ System X สร้างระบบการทำ Server Consolidation มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ และมักจะถกเถียงกันระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายบิสซิเนส ก็คือการใช้งานระบบและทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า ก่อ 31 มีนาคม 2559
StorageReview-Lenovo-ThinkServer-RD530-Rack ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วย ระบบ Lenovo Storage อัจฉริยะ ! ความแข็งแกร่งทางธุรกิจในยุคดิจิตอลเฉกเช่นทุกวันนี้ มักจะวัดกันที่ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลกันเป็นหลัก องค์กรใดที 31 มีนาคม 2559
pGdfy0d3Apmt-quFznck6g Lenovo System X ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเอ็นเทอร์ไพรส์ การเติบโตของโลกธุรกิจที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็น 23 มีนาคม 2559
social_lenovo เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Data Center ของคุณให้สูงขึ้น ด้วยโซลูชันผสานจาก Lenovo และ Nutanix ความยากในการจัดการความซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบดาต้าเซ็นเตอร์ยุคปัจจุบัน เป็นสาเหต 4 มีนาคม 2559
Lenovo-S3200 ปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจ ด้วยระบบสตอเรจที่ชาญฉลาดจาก Lenovo "ข้อมูล" นับเป็นทรัพยากรด้านดิจิตอลที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพแล้ว 15 ธันวาคม 2558
index - pic_thinkserver 3 ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วยสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบันได้นำเสนอความท้าทายให้ กับผู้ดูแลระบบไอทีที่จะต้องปกป้องข้อมูลการใช้งานและเ 26 ตุลาคม 2558
โปรโมชั่น หรือ โบรชัวร์
LLenovo Brochure System X Nov 2016 – Mar 2017
© 2013 Lenovo. All rights reserved. Terms of use : Privacy : Site Map